1968032_nap-terv-nyár-grafikus-rajz-időjárás

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.

Category: Hírek  Leave a Comment

Óvoda 20. születésnapja

www.tvn.hu_5ea6d5ea19aa9dc430ca59af1fa80fee
Kedves volt, és jelenlegi Aranykapusok!
20 éves lett az Aranykapu Óvoda!
Ezen alkalomból színes programokkal, bemutatókkal, zenés- táncos előadásokkal várunk mindenkit!
A programok időpontja: 2017.május 02-től 2017. május 06-ig.
Az alábbiakban megtekinthetik a részletes programokat.

meghívó_v2

Category: Hírek  Leave a Comment

Húsvét az Óvodában

98171

KEDVES SZÜLŐK!

 

Április 13.-án csütörtökön tartjuk az óvodában a locsolkodást. A kislányok hozzanak magukkal apró édességet, hogy a locsolkodó fiúkat meg tudják ajándékozni. A fiúk pedig hozzanak „szagos vizet”, hogy a lányokat megöntözhessék. A locsolkodást délelőtt 10-órától tartjuk. Kérem, hogy mindenki az alkalomnak megfelelő csinos ruhában jöjjön.

 

Minden Kedves Szülőnek és gyereknek kellemes Húsvéti ünnepeket kívánnak az óvoda dolgozói

Category: Hírek  Leave a Comment

Óvodai beiratkozás 2017.

Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai jelentkezés a 2017/2018. nevelési évre intézményünkbe
2017. április 27. és április 28. napja
(csütörtök,péntek)
8 és 17 óra között tart.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő)vigye magával:
– a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
– a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők az Óvoda Fenntartójának címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.
Category: Hírek  Leave a Comment

Télapó itt van…

Elérkezik Óvodánkba is!
2016. december 05.-én (hétfőn) 15:45-kor a kiscsoportosokhoz is.
Várjuk őt a szülőkkel együtt dallal, verssel, és sok sok vidámsággal!
A középső-, és nagycsoportosokhoz 15:00 órakor érkezik, ők már bátran, szülők nélkül várják a Mikulás bácsit! :)

mikulas

Category: Hírek  Leave a Comment

Megnyílott az Óvoda

Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.

Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek,
látom, milyen jó kis székek

hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…

Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,
s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!

Ebben a klassz oviban
minden rendben – csakugyan!

/Tóthárpád Ferenc/
Category: Hírek  Leave a Comment

Anyák napja

anyaknapja
Kedves Anyukák,Nagymamák!
Szeretettel várjuk Önöket  Anyák napi ünnepségeinken!
Nagy-középső csoport: 2016.május 3. 16:30
Kiscsoport: 2016.május 12. 16:30

 

“Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.”
Category: Hírek  Leave a Comment

Óvoda Születésnapja!

szülinap

„19 egy híján 20”

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várunk mindenkit

Április 14.-én délelőtt megrendezésre kerülő születésnapi szakmai délelőttünkre, és a délutáni mulatságra!

Programok:

8:30 – Mozgás bemutató – Dékány Szilvia, nagycsoport
9:10 – Angol bemutató – D.Nagy Viktória, kiscsoport
9:30 – Angol bemutató – D.Nagy Viktória, középső csoport
9:30 – Matematikai problémamegoldás – Bariné Sárközi Tímea, nagycsoport
10:00 – Énekes játékok – Sujtóné Szuh Emese, kiscsoport

16:00 Köszöntő, Tengeri Attila interaktív dobshow-ja

 

„Kedves kicsi Óvodánk,

megünneplünk téged

egy dolgot kívánnánk

legyen még sok szép éved!”

Category: Hírek  Leave a Comment

Óvodai beiratkozás 2016

Kedves Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai jelentkezés a 2016/2017. nevelési évre intézményünkbe
2016. április 28. és április 29. napja
(csütörtök,péntek)
8 és 17 óra között tart.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő)vigye magával:
– a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
– a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.
Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők az Óvoda Fenntartójának címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.
Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.
Category: Hírek  Leave a Comment

Húsvét

98171

 

KEDVES SZÜLŐK!

 

Március 24-én csütörtökön tartjuk az óvodában a locsolkodást. A kislányok hozzanak magukkal apró édességet, hogy a locsolkodó fiúkat meg tudják ajándékozni. A fiúk pedig hozzanak „szagos vizet”, hogy a lányokat megöntözhessék. A locsolkodást délelőtt 10-órától tartjuk. Kérem, hogy mindenki az alkalomnak megfelelő csinos ruhában jöjjön.

 

Minden Kedves Szülőnek és gyereknek kellemes Húsvéti ünnepeket kívánnak az óvoda dolgozói

 

Category: Hírek  Leave a Comment