Aranykapu Magánóvoda
 

TOVÁBB A FŐOLDALRA


Felhívás Óvodai Jelentkezésre!


Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.


Az óvodai jelentkezés időpontja a 2019/2020. nevelési évre intézményünkbe

2019. május 8. és  9.
(szerda, csütörtök)
8 és 17 óra között lehetséges,

illetve a felvételi eljárást követően is folyamatosan.


Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) hozza magával:
– a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
– a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.


A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők az Óvoda Fenntartójának címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.TOVÁBB A FŐOLDALRA